TAWARAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN

TAWARAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN PERINGKAT SARJANA DAN PhD
BAGI KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK IPTA
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAHUN 2011

Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan ini adalah terbuka kepada pegawai-pegawai bukan akademik di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Gred 41 dan ke atas bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Ph.D di dalam dan luar negara selaras dengan hasrat Kementerian ini untuk meningkatkan tahap profesionalisme pentadbir IPTA.

PERHATIAN:
i.Sila baca dengan teliti syarat-syarat dan panduan permohonan sebelum mengemukakan permohonan [klik di sini]

ii. Hanya pemohon yang layak sahaja boleh membuat permohonan.
iii. Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian (online).
iv. Hanya permohonan dengan maklumat yang lengkap sahaja akan diproses. Permohonan adalah dianggap lengkap apabila pemohon menekan butang 'SAH HANTAR & CETAK'. Untuk tujuan KEMASKINI PERMOHONAN, permohonan adalah dianggap lengkap dikemaskini apabila pemohon menekan butang 'SIMPAN & CETAK'.
v. Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 April 2010 , jam 12.00 tengah malam.
vi. Pemohon dikehendaki mencetak 2 salinan slip permohonan online dan mendapatkan perakuan Ketua Jabatan dan menghantar bersama-sama dokumen sokongan yang lengkap ke alamat berikut :

SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN BIASISWA
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
ARAS 4, BLOK 1, MENARA PjH, PRESINT 2
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62100 PUTRAJAYA
( u.p. : Unit Biasiswa )

Sumber: sini

 
©2009 :: Laman Pendidikan :: | by TNB